Duomenų privatumo pranešimas

Versija: 2022 m. rugpjūčio mėn.

1. Bendroji informacija

1.1 Duomenų apsaugos įstatymo prasme duomenų valdytojas yra:

Fashion ID GmbH &Co KG
Berlyno alėja 2
40212 Diuseldorfas, Vokietija
El. paštas: [email protected]
(toliau – mes)

Mes esame Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG, Diuseldorfas, HRA 6862 dukterinė įmonė, todėl esame Peek &Cloppenburg įmonių grupės (toliau – P&C Group) nariai. Atkreipkite dėmesį, kad yra dvi nepriklausomos bendrovės pavadinimu Peek & Cloppenburg, kurių būstinės Vokietijoje yra Diuseldorfe ir Hamburge. Kai šiame duomenų privatumo pranešime daroma nuoroda į Peek & Cloppenburg, tai reiškia įmonę Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG, Diuseldorfe, kurios parduotuvių vietas galite rasti čia.

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti šiais kontaktais:

Fashion ID GmbH &Co KG
Duomenų apsaugos pareigūnas
Berlyno alėja 2
40212 Diuseldorfas, Vokietija
El. paštas: [email protected]

Jūsų asmens duomenų apsauga mums yra labai svarbi. Visų pirma, mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume suteikti Jums funkcionalią ir lengvai naudojamą interneto svetainę. Norime užtikrinti, kad šiose interneto svetainėse galėtumėte naudotis mūsų turiniu ir pasiūlymais. Be to, mes tvarkome Jūsų duomenis tik tuo atveju, jeigu tai leidžiama pagal įstatymus. Daugiau informacijos rasite toliau pateikiamuose paaiškinimuose.

"Fashion ID GmbH & Co. KG" duomenų privatumo pranešimą pdf formatu galite atsisiųsti čia arba bet kuriuo metu pagal URL https://www.peek-cloppenburg.lt/privacy/ peržiūrėti ir išsaugoti arba atsispausdinti.

1.2 Asmens duomenys yra individuali informacija apie Jūsų asmenines ar faktines aplinkybes. Šiame duomenų apsaugos pranešime pateikiame informaciją, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate lankydamiesi mūsų interneto svetainėje.

1.3 Mūsų partnerės yra  tik P&C Group įmonės, nurodytos mūsų dabartinių partnerių įmonių sąraše. Nuolat atnaujinamą sąrašą su informacija apie būstines galite rasti čia https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen/ arba paprašyti informacijos el. paštu: [email protected].

2. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas naudojantis mūsų interneto svetaine

2.1 Galite apsilankyti mūsų interneto svetainėje aktyviai nepateikdami jokios asmeninės informacijos. Tokiu atveju mes renkame tik tuos asmens duomenis, kuriuos Jūsų naršyklė perduoda į mūsų serverį. Šie duomenys renkami anonimiškai arba naudojant pseudonimus, kad būtų galima pateikti interneto svetainės turinį į vartotojo kompiuterį ir atlikti vertinimą, siekiant optimizuoti ir stebėti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei užtikrinti mūsų informacinių technologijų sistemų saugumą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

2.2 Mūsų žurnalo failuose yra informacija apie prieigos prie mūsų interneto svetainės datą ir laiką, interneto naršyklės tipą, naršyklės versiją ir nustatymus, Jūsų įrenginio operacinę sistemą ir interneto paslaugų teikėją, taip pat informacija apie interneto svetaines, iš kurių patekote į mūsų interneto svetainę arba kurias pasiekiate per mūsų interneto svetainę, bei perduodamų duomenų kiekis.

2.3 Išskirtiniais atvejais taip pat įrašomas Jūsų IP adresas, t. y. adresas, kurį Jūsų interneto paslaugų teikėjas priskiria Jūsų kompiuteriui, kai tik prisijungiate prie interneto. IP adresas leidžia naršyti internete. Jūsų interneto paslaugų teikėjas gali nustatyti, koks IP adresas Jums buvo priskirtas konkrečiu metu. Kadangi visas IP adresas leidžia netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį, mes saugome IP adreso informaciją sutrumpinta (anonimizuota) forma, kad negalėtume identifikuoti konkretaus asmens bei saugome IP adreso informaciją atskirai nuo asmens duomenų. Žurnalo failo duomenys paprastai ištrinami ne vėliau kaip po 14 dienų. Pasibaigus šiam terminui, žurnalo failo duomenys gali būti saugomi ilgiau, siekiant ištirti pažeidimus ar saugumo incidentus.

2.4 Duomenų rinkimas interneto svetainės turinio pateikimui ir duomenų saugojimas žurnalo failuose yra absoliučiai būtinas interneto svetainės veikimui užtikrinti. Tokiu atveju nesuteikiama galimybė prieštarauti duomenų tvarkymui.

3. Dovanų kortelės likučio patikrinimas

3.1 Kad galėtume parodyti Dovanų kortelės likutį, mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

  • Dovanų kortelės kupono numeris, dovanų kortelės PIN kodas.

Aukščiau minimi Jūsų duomenys bus ištrinti iš karto po to, kai bus parodytas likutis (tačiau žr. 3.2 punktą).

Aukščiau minėto duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jūsų duomenų teikimas ir tvarkymas yra būtinas tam, kad būtų galima parodyti dovanų kortelės likutį pagal Jūsų pageidavimą.

3.2 Kad galėtume atsekti ir išspręsti technines likučio užklausos klaidas bei padėti Jums tai padaryti per mūsų klientų aptarnavimo tarnybą, kupono numerį dovanų kortelėje saugome ne ilgiau kaip vieną mėnesį po Jūsų užklausos dėl likučio.

Aukščiau minėto duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra padėti Jums klaidų atveju.

4. Asmens duomenų atskleidimas paslaugų teikėjams ir duomenų gavėjams

4.1 Laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis išoriniams duomenų tvarkytojams (BDAR 28 straipsnis), kurie veikia mūsų vardu ir teikia paslaugas, susijusias su mūsų verslo santykiais. Duomenys perduodami vadovaujantis duomenų tvarkymo sutartimis. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina jų konkrečioms užduotims atlikti. Jie pagal duomenų tvarkymo sutartį privalo tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik mūsų vardu ir laikydamiesi mūsų nurodymų.

4.2 Visų pirma, Jūsų asmens duomenys bus atskleisti šioms trečiosioms šalims kaip duomenų tvarkytojams žemiau nurodytais tikslais:

  • Interneto svetainės operatoriui, Fashion Digital GmbH & Co. KG, Immermannstraße 40, 40210 Diuseldorfas, Vokietija
  • Turinio pristatymo tinklo / žiniatinklio programų ugniasienės paslaugų teikėjui, Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 Miunchenas, Vokietija
  • Prieglobos platformos paslaugų teikėjui, „Google Cloud“, „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street Dublinas 4, Airija
  • Infrastruktūros stebėjimo paslaugų teikėjui, Datadog Germany GmbH, Hermannstr. 13, c/o WeWork, 20095 Hamburgas, Vokietija
  • Dovanų kortelės likučio, elektroninių transakcijų paslaugų teikėjui, Elektronische Zahlungssysteme GmbH, Fraunhoferstr. 10 82152 Martinsried, Vokietija

4.3 Jeigu esame teisiškai įgalioti ar įpareigoti (pavyzdžiui, pagal galiojančius įstatymus, teismų ar administracinių institucijų sprendimus), galime atskleisti Jūsų asmens duomenis.

4.4 Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jei asmens duomenys perduodami gavėjams trečiosiose šalyse (už EEE ribų), toks perdavimas grindžiamas atitinkamais ES Komisijos sprendimais dėl tinkamumo arba taikant tinkamas apsaugos priemones, kaip apibrėžta BDAR 46 straipsnyje, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis pagal teisinius reikalavimus (ES standartines sutarčių sąlygas arba Įmonei privalomas taisykles), duomenų subjektas apie tai bus atitinkamai informuotas.

5. Sutikimo atšaukimas

Jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, galite bet kada jį atšaukti. Toks atšaukimas galioja Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui ateityje, bet ne asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo.

 

6. Jūsų teisės

6.1 Pagal teisės aktų reikalavimus, Jūs turite šias teises, susijusias su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:

- teisę susipažinti su duomenimis,

- teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti ar ištrinti, išskyrus tuos asmens duomenis, kurie mums yra būtini atsiskaitymo tikslais arba kuriems taikomas įstatymų nustatytas saugojimo laikotarpis,

- teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą,

- teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu,

Jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymą grindžiame teisėto intereso pagrindu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jei (i) tvarkome Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais arba (ii) tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami mūsų teisėtų interesų dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija.

- teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

6.2 Savo užklausas mums galite siųsti el. paštu adresu: [email protected] arba adresu:

Fashion ID GmbH & Co KG Klientų aptarnavimas Berliner Allee 2 D-40212 Diuseldorfas.